Als ik al een half jaar onder de maat presteer vanwege een gebrek aan energie en vage klachten, wat mag er dan eigenlijk van mij verwacht worden? En hoeveel sympathie moet je hier als werkgever voor opbrengen? Tijd voor een uiterst gevoelige discussie. In dit artikel:

  • hebben we het over verantwoordelijkheid van organisatie en medewerkers voor duurzame inzetbaarheid.
  • Stellen we dat chronische stress niet te verwarren is met werkstress.
  • Lees je dat vitaliteit direct gerelateerd is aan prestatie en succes.
  • Bieden we de Get Vital scan aan als instrument voor medewerkers om inzicht te krijgen in het eigen welzijn.

WerkstressDuurzame inzetbaarheid de vlootschouw

Steeds meer mensen lijden aan chronische stress. Vaak wordt dit aan werk gerelateerd maar in werkelijkheid is chronische stress gerelateerd aan een stapeling van allerlei factoren (fysiek, mentaal en omgeving). Klachten uiten zich vanzelfsprekend ook op het werk omdat werk energie van mensen vraagt, en die energie is nou net waar het aan ontbreekt. Door stress, werkstress te noemen, vindt er stiekem een verschuiving van verantwoordelijkheden plaats. Het lijkt er op dat het werk de primaire oorzaak is van overmatige spanning en dus is het ook de verantwoordelijkheid van de organisatie om hier iets aan te doen.
We erkennen dat werkstress een probleem is dat heel serieus moet worden genomen, maar het is in negen van de tien gevallen geen primaire oorzaak van klachten en problemen (uitzonderingen daargelaten).

Duurzaam ondernemen

Er is een direct verband tussen vitaliteit en het dealen met de dagelijkse hectiek van ons leven, waarvan werk vaak een fundamenteel onderdeel is. Daarbij geldt, hoe sterker en vitaler, hoe weerbaarder en productiever iemand is. Als het om het welzijn en de inzetbaarheid van werknemers gaat, wie is er dan verantwoordelijk? Wat mag je als organisatie verwachten van je medewerkers als het om de eigen gezondheid gaat? En in hoeverre speelt vitaliteit van medewerkers een rol in bijvoorbeeld gesprekscycli en een fenomeen als een jaarlijkse ‘vlootschouw’.

Wij vinden dat mensen zelf primair verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en gezondheid. Echter, als werkgever kun en moet je daar een handje bij helpen. Enerzijds omdat je ze nu eenmaal in dienst hebt en er het beste uit wil halen, en anderzijds omdat je je maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt om je organisatie duurzaam te besturen.

Vlootschouw

Een voorbeeld van een HRM-instrument is de jaarlijkse vlootschouw. Deze is bedoeld om de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van teams in kaart te brengen. Medewerkers worden ‘geschouwd’ op prestatie, potentie en inzetbaarheid. Dit geeft inzicht in het (potentieel) succes van het team maar laat ook zien waar de lacunes zitten en welke acties moeten worden ondernomen om het team optimaal presterend te maken. Vooral in een tijd waarin verandering en nieuwe ontwikkelingen een gegeven zijn, zien organisaties de toegevoegde waarde van een dergelijke periodieke evaluatie.

Vitaliteit is een belangrijk criterium voor productiviteit en prestaties van medewerkers. Het is dus van essentieel belang om dit criterium mee te nemen tijdens een jaarlijkse vlootschouw; maar ook om goede faciliteiten beschikbaar te stellen om de vitaliteit te verhogen.

‘Het is belangrijk dat we gaan zien dat standaardoplossingen niet het antwoord zijn op het terugdringen van uitval door chronische stress. Weten wat de oorzaak van klachten is en hier gericht op interveniëren, is de sleutel naar gezondheid en vitaliteit’.

Femke Posthumus, partner YISC

Hoe vitaal zijn je medewerkers?

Hoe zou het zijn als je inzicht hebt in hoe vitaal je mensen zijn? Maar bovenal dat de mensen die bij je werken zélf dat inzicht hebben en er verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Hoe zou je op een manier die wederzijds vertrouwen wekt, afspraken met elkaar kunnen maken over duurzame inzetbaarheid? Vragen waar wij graag over in gesprek gaan.

Get Vital scan

De Get Vital scan van YISC geeft een goed inzicht in de gezondheid van het lichaam. Het functioneren van aansturingsmechanismen - zenuwstelsel, hormoonstelsel -, organen, spieren, gewrichten etc.) wordt in kaart gebracht. De meting wordt uitgevoerd met een medisch gecertificeerd, high-tech, zeer stabiel en betrouwbaar computer-analyse-systeem.

Met behulp van de Get Vital scan krijgen we een beeld van verstoringen die in het lichaam aanwezig zijn en door welke (dieperliggende) oorzaken deze kunnen zijn ontstaan. Aan de hand hiervan worden adviezen op maat gegeven op het gebied van voeding, beweging, suppletie, etc. Met een vervolgscan na 6-8 weken wordt de progressie in beeld gebracht, natuurlijk op voorwaarde dat men het heft in eigen hand heeft genomen en adviezen zo goed mogelijk geïntegreerd heeft in het dagelijks leven.

Verder praten over mogelijkheden hoe dit kan werken in uw organisatie? Neem contact met ons op.