De huidige tijd kenmerkt zich door ingrijpende veranderingen, toenemende complexiteit en veel prikkels. Factoren die om een noodzakelijke levenshouding vragen die gemakkelijk tot stress kan leiden.

Gedurende je leven pik je van alles op en neem je van alles mee. Stress is een breed begrip en kent vele uitingsvormen; in eerste instantie is vermindering van weerstand en veerkracht het gevolg. Meestal voel je je sterk en oké. Totdat er wat verandert of een gebeurtenis plaatsvindt die jou raakt. Als je niet lekker meer in je vel zit, krijg je klachten. Loopt de emmer over, dan word je ziek. Zo gaat dat.

Persoonlijk leiderschap, de regie over je eigen leven voeren, is essentieel. YISC brengt mensen naar vitaliteit, weerbaarheid en veerkracht, door een specifiek programma bestaande uit een aantal onderdelen:

  • Een nulmeting: het bepalen van de huidige situatie en indien van toepassing, het opsporen van de oorsprong van klachten met een uitgebreide anamnese en meting.
  • Een gericht, persoonlijk plan van aanpak om weerbaarheid terug te krijgen, te verhogen en/of te behouden.
  • Persoonlijke begeleiding en advies op maat.
  • Het bewustzijn vergroten door middel van themagerichte lezingen en workshops, verzorgd door o.a. experts.
  • Een effectmeting en evaluatie.


YISC beschouwt de mens als een complex systeem waarin allerlei elementen verbonden zijn, invloed hebben, en reacties veroorzaken. Werken aan de oorspronkelijke oorzaak, is de manier om verandering teweeg te brengen.