Yoga op het werk, we zien het steeds vaker. Yoga (maar ook mindfulness bijvoorbeeld) draagt bij aan het reduceren van stress. Dat is belangrijk, zeker nu we steeds meer te maken hebben met chronische stress. Dus wij zijn voor! Maar is yoga alleen voldoende om uitval te voorkomen en te beperken? In dit artikel:

  • laten we je kennismaken met de volgende stap in duurzame inzetbaarheid.
  • Lees je hoe individueel maatwerk kan bijdragen aan effectieve en productieve medewerkers.
  • Introduceren we de vitaliteitsmeting Global Diagnostics.

duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid: het herkennen van oorzaken van uitval

Steeds meer organisaties hebben aandacht voor duurzame inzetbaarheid.. Door allerlei oorzaken, waaronder veranderd voedsel, 24/7 prikkels, electrosmog, ‘multiproblematiek’ (om maar eens wat te noemen), krijgen mensen kwaaltjes; sluimerende klachten die uiteindelijk door een combinatie van allerlei factoren leiden tot uitval. De alom bekende burn-out doet zich steeds meer voor, maar ook steeds terugkerend ziekteverzuim.

Samenhang fysiek-mentaal-omgeving

(Vage) klachten hebben altijd een oorzaak die te vinden is in de samenhang ‘fysiek-mentaal-omgeving’, en zijn meestal niet primair werkgerelateerd. Doet iemand niets aan en de situatie en verandert deze ook niet vanzelf, dan kun je ervan uitgaan dat de situatie langzaamaan (of heel snel!) verslechtert. Yoga en mindfulness kunnen bijdragen aan een aanpassing van leefstijl maar zorgen meestal niet voor het aanpakken van de oorzaak / het ontstaan van klachten. Zo zie je soms dat mensen die een burn-out hebben gehad, na lange tijd als het ware weer opnieuw opgeladen zijn, maar snel weer leeg lopen omdat er aan de daadwerkelijke oorzaak van uitval niets veranderd is.

‘Wat we zien, is dat de conditie van cliënten sterk verbetert als we een gerichte aanpak inzetten op de daadwerkelijke oorzaak van klachten"

Femke Posthumus, partner YISC

De volgende stap in duurzame inzetbaarheid

Het is tijd voor een volgende stap in duurzame inzetbaarheid: individueel maatwerk, zowel preventief als curatief.
YISC werkt met medisch gecertificeerde apparatuur om oorzaken van (chronische) klachten in beeld te brengen. Een eerste, basale meting kost ongeveer 10 minuten en geeft al een betrouwbaar, eerste beeld van de balans, energiehuishouding en het functioneren van organen in het lichaam. Vervolgmetingen geven een verdiepend inzicht over de oorsprong van klachten en de (natuurlijke) aanpak hiervan d.m.v. lifestyle wijzigingen, voedingsaanpassingen en -supplementen. Na 4 tot 6 weken kan - mits de adviezen zijn opgevolgd - de progressie worden gemeten tijdens een tweede meting.

Fitte, veerkrachtige mensen zijn in de regel positieve en productieve medewerkers. Zij zijn zelfbewuster en krachtiger en beter in staat regie te voeren over leven en loopbaan. Werken aan balans en gezondheid is ‘yoga + maatwerk’.

Wil je meer weten over een Get Vital meting?
Neem contact op