b20 300px

Op een ontspannen manier kennis verwerven over lifestyle en gezondheid.

Bewuster worden

Tijdens onze workshops & lezingen inspireren en informeren wij jou wat je kunt doen, hoe je dat zou kunnen doen, wat je anders zou kunnen doen, om een gezondere balans aan te brengen in jouw manier van leven.

Weten wat voor jou werkt

Voor ieder van ons geldt een andere aanpak. Anders eten bijvoorbeeld moet je aanspreken en zoveel mogelijk aansluiten bij je eigen wereld en cultuur. Maar voor iedereen geldt een aantal basisregels. Leer van professionals en experts hoe dit precies zit!

Workshops & lezingen worden aan de hand van specifieke wensen op maat ingevuld.