b13 300px

De cultuur binnen organisaties kun je vertalen in de 'lifestyle' van de groep mensen die je binnen hebt. Die groep vormt samen de 'lifestyle' van de organisatie. We proberen die cultuur vaak in zijn geheel te veranderen en komen er achter dat dit een complexe opgave is. Logisch als je bedenkt dat ieder mens zijn eigen leefstijl heeft ontwikkeld, en er zijn eigen diepgewortelde normen en waarden op na houdt.

Chronische stress

We constateren dat we in een steeds complexere en dynamischere wereld leven. Het is in ieder geval zo dat die wereld, door technologie, steeds zichtbaarder wordt voor ons; daardoor wordt alles in ons hoofd wellicht als complexer ervaren. Stress doet zich vaker en in hogere doses voor. In stress situaties is de primaire neiging om terug te grijpen naar bekende patronen en structuren. Uitdagingen aangaan, risico's nemen en persoonlijke groei verschuiven naar de achtergrond. Lastig als je vooruitgang of verandering wil.

Veerkracht en vitaliteit

Volgens YISC is een van de succesfactoren van verandering, het vergroten van de veerkracht en vitaliteit van de individuele medewerker. De sleutel is bewustzijn verhogen. Dat betekent, daadwerkelijk laten zien waar het in het systeem van lichaam, geest en omgeving de 'hick-ups' zitten en daar een gericht begeleidingsprogramma op inzetten. Die hick-ups zijn dieperliggende oorzaken van het feit dat iemand bijvoorbeeld stress heeft, nu niet op zijn top kan presteren en dus ook minder adaptief kan zijn. In feite kijken we of de medewerker 'goed in zijn vel zit' en 'goed op zijn plek zit'. Is er op beide punten een gezonde balans, heb je een goed functionerende en adaptieve medewerker die mee kan bewegen in de dynamiek van de organisatie.

Activiteiten en programma's worden aan de hand van specifieke wensen op maat ingevuld.